Dobbeltmandater

Et dobbeltmandat indebærer, at en politiker er repræsenteret i to folkevalgte forsamlinger samtidig. Aktuelt er der blandt KB-medlemmerne 26 folketingsmedlemmer, 48 regionsrådsmedlemmer og 2 medlemmer af Europa-Parlamentet.

Det er især blandt medlemmer af Venstre og Dansk Folkeparti, at dobbeltmandater er udbredte. Både i Folketinget og i regionsrådene sidder V og DF på trefjerdedele af alle dobbeltmandaterne.

Dobbeltmandater 2014-17

  • Se liste over dobbeltmandater i KB og Folketinget.
  • Se liste over dobbeltmandater i KB og regionsråd.
  • Jens Rohde (Radikale Venstre, tidl. Venstre) har haft dobbeltmandat i Viborg Kommune og Europa-Parlamentet siden januar 2014 (KV13).
  • Ulla Tørnæs (Venstre) havde dobbeltmandat i Holstebro Kommune og Europa-Parlamentet fra juli 2014 (EP-valg 14) til december 2015. Indtil da havde hun dobbeltmandat i KB og Folketinget.
  • Anne E. Jensen (Venstre) havde dobbeltmandat i Kalundborg Kommune og Europa-Parlamentet fra januar 2010 (KV09) til juli 2014 (EP-valg 14).


Partiernes holdninger til dobbeltmandater

  • SF tillader dobbeltmandater i by- og regionsråd, men ikke til by-/regionsråd og Folketinget. I forbindelse med KV13 gav landsledelsen dispensation til, at MF Pernille Vigsø Bagge også kunne blive KB-medlem i Vesthimmerlands Kommune.
  • Enhedslisten har tidligere kun været principielt imod dobbeltmandater, men tilføjede et forbud til vedtægterne i 2014.
  • Socialdemokratiets forbud mod dobbeltmandater fra 1973 er sidenhen gradvist blødt op. Fra 2004 kunne der dispenseres så længe, det ene mandat ikke var fuldtids (dvs. borgmester, MF, MEP). I forbindelse med KV13 blev der givet dispensation til, at MF John Dyrby Paulsen også kunne blive KB-medlem i Slagelse.
  • Venstre, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti har ingen regler om dobbeltmandater.
  • Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har heller ingen regler, men ser det som en fordel at være repræsenteret både lokalt og i Folketinget.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *