Kønsfordeling

Ved starten på valgperioden 2014-17 udgjorde kvinderne knap 28 % af KB-medlemmer. Det er en tilbagegang i forhold til forrige valgperiode, hvor kvinderne udgjorde ca. 31 %.

Blandt borgmestrene er der kun 12 % kvinder. I Folketinget sidder kvinder på 39 % af taburetterne.

Køn KV13 + Aktuelt 2010-13 *
Kvinder 717 42 49 719 775 / 759
Mænd 1727 84 78 1735 1692 / 1709
Kvinder % 27,7 31,4 / 30,8

* Indikerer starten/slutningen på valgperioden.
** Viser, hvor mange kvinder og mænd, der er hhv. udtrådt af og indtrådt i KB i denne valgperiode.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *